HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Antonius van Padua

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Antonius van Padua
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Scharn
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Weth. van Caldenborghlaan
Postcode: 6226 B?
Coördinaten: x: 178732, y: 317702
 
Rijksmonumentennummer: 28078 Code 6200AA-00000-42
Kadastrale gegevens: Heer A 4842
Bouwpastoor/bouwpredikant: Jos Janssen
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: januari 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

In de moderne R.K.KERK, die zelf niet op de lijst wordt geplaatst bevinden zich: drie altaren, midden XIX, afkomstig uit Berg; zijaltaar, XVIII B-XIX A, uit de Sint Maartenskerk te Weert. Communiebank en borstwering van het zangkoor, XIX A, afkomstig uit de v.m. Sint Catharinakerk te Amsterdam. Boven het linkerzijaltaar een houten St.Antoniusbeeld, plm 1800. In een aangebouwde ruimte achter in de kerk nog een kleine houten St. Antoniusbeeldje. (Datum: 10-05-1966)

Ruimtelijke context

De kerk wordt omgeven door een groenvoorziening met gras en struiken. Voor de kerk, aan de andere kant van de weg, ligt een ruim grasveld. Voor de kerk markeren twee bomen de ingang.

Type

In mergel gebouwde kruiskerk met een driebeukig schip onder één dak en een toren van twee geledingen met tentdak.

Bouwgeschiedenis

De kerk werd in de jaren 1936-'38 gebouwd naar plannen van A. Swinkels en E. Schoenmaekers. Op 21 februari 1938 werd het contract getekend met aannemer van Kan tot het bouwen van de toren. De aannemingssom bedroeg fl. 14850,00. Vier maanden later prijkten reeds kruis en haan boven de nieuwe jonge parochie. Beide waren ontworpen door dhr. Richard Bogman naar ontwerp van architect Schoenmaekers. (Bron: pariculier archief).

De Limburger van 20 december 2012 verhaalt, naar aanleiding van het boek Van Scharn tot Scharn van Jos Notermans, geschreven naar aanleidng van het 75-jarig bestaan van de parochie, onder andere het volgende: Pastoor Janssen zag in de crisisjaren van 1930-1940 dat er weinig geld zou zijn voor decoratie van zijn nieuwe kerk. Daarom schreef hij een brief aan Benito Mussolini, waarin hij  hem verzocht om marmer te leveren voor de nieuwe kerk, die immers aan een Italiaanse heilige was gewijd. Mussolini schonk inderdaad een lading kostbaar marmer ter geschatte waarde van toen 40.000 gulden. Als dank wapperde een tijdje de Italiaanse vlag op de kerk.

Exterieur

 Rechterzijde (Padualaan). Foto: januari 2006

 

Linker achterzijde. Foto: januari 2006

Interieur

Bron: De Limburger, 20-12-2012

Kunstwerken van Charles Vos in deze kerk

De kerk bezit een barok hoofdaltaar, dat Atelier J.W. Ramakers & Zonen in 1856 gemaakt had voor de toenmalige kerk van Berg en Terblijt.

Orgel

In 1937 kreeg deze kerk de beschikking over het door Binvignat/Houtappel in 1794 in de toenmalige kerk van Berg en Terblijt geplaatste orgel; thans in de vm.Cellebroederskapel te Maastricht; sedert 1962 beschikt de kerk over het in 1931 door Vermeulen voor de gemeente Maastricht (vm.Dominikanenkerk) gebouwde orgel; in 1952 was het gewijzigd.

 

                               Hoofdwerk                           Zwelwerk                              Pedaal

                               Quintadeen 16’                    Bourdon 16’                         Contabas 16’

                               Prestant 8’                            Diapason 8’                         Subbas 16’

                               Concertfluit 8’                       Gamba 8’                             Openbas 8’

                               Bourdon 8’                           Celeste 8’                             Gedektbas 8’

                               Prestant 4’                            Holpijp 8’                             Openfluit 4’

                               Fluit 4’                                   Blokfluit 4’                            Bazuin 16’

                               Quint 2 2/3’                           Prestant 4’                           Klaroen 4’

                               Octaaf 2’                               Nasard 2 2/3’

                               Sesquialter II                        Piccolo 2’

                               Mixtuur IV-VI                         Terts 1 3/5’

                               Trompet 8’                            Superquint 1 1/3’

                               Kromhoorn 8’                        Nachthoorn 1’

                                                                             Scherp III

                                                                             Trompet 8’

                                                                             Basson-hobo 8’

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua