HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Hubertus

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: H. Hubertus
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Bosscherveld
Gemeente: Maastricht
Wijk: Bosscherveld
 
Adres: Bosscherweg 161
Postcode: 6219 AA
Coördinaten: x: 176215, y: 319256
 
Rijksmonumentennummer: 506627 Code: 6219AA-00161-01
Kadastrale gegevens: Maastricht D 2534
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk, in 2009 aan de eredienst onttrokken

 Foto: april 2006.

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

ST.HUBERTUSKERK, driebeukig met toren, waaronder een als patronaat ingerichte souterrainverdieping. Gesitueerd in de tussen Maas, Voedingskanaal en Zuid-Willemsvaart gesitueerde wijk Boschpoort. Gebouwd in expressionistisch stijl, in opdracht van bouwpastoor A. Lenders, naar een ontwerp van architect Jules Kayser, 1924-25. Het dak en de toren van de kerk werden respectievelijk in 1975 en 1977 gerestaureerd.

Omschrijving

 Foto: april 2006.

Driebeukige kerk op kruisvormige plattegrond met toren en onderkerk, gekenmerkt door een expressieve, verticaal geaccentueerde architectuur. Deze verticale accentuering wordt bewerkstelligd met een ranke, trapsgewijs toelopende toren met tentdak naast het toegangsportaal, smalle hoogoplopende vensters, zich trapsgewijs verjongende steunberen, een hoog kerkschip onder steil zadeldak met leien in Maasdekking, hoog oplopende schoorstenen en een hoge absis opgebouwd uit vijf smalle, trapsgewijs aflopende bouwvolumes. Zijbeuken onder lessenaarsdaken met leien in Maasdekking. Horizontale elementen vormen de plint-, dorpel en gevellijsten in beton. Van het vooraanzicht van de kerk gaat een sterke diagonale werking uit vanwege de zichtlijn tussen het tentdakje van de lage zijkapel, de steile dakhelling en het tentdak van de toren. Tussen toren en zijkapel is een gedrongen, drievoudige entreepartij met traptreden geplaatst.

 Koorzijde. Foto: april 2006.

Expressiviteit in het metselwerk door de toepassing van het Vlaams metselverband, van verticale muizetandlijsten op de gevelhoeken, geprofileerde strekken, bloktanddecoraties, verspringende keperbooglijsten, siermetselwerk in blokverband in de plinten en het voorportaal. Rechthoekige, ten dele dubbele, houten toegangsdeuren met decoratief beslag. Hoge, smalle stalen spitsboogvensters met glas in lood. Rechthoekige, horizontaal gelede stalen drieruitsvensters met glas in lood, geplaatst in de uitstulpende kozijnen van de zijbeuken. Spitsboogvormige houten kozijnen met meervoudige kruisgeleding. Rechthoekige stalen vensters. Deels geblindeerde keperboogvormige vensterkozijnen in de kruisarmen. Rechthoekige galmgaten. Rechts naast de entreepartij bevindt zich een H.Hartbeeld van Charles Vos, afkomstig van Staalwerken "De Maas". De kerk wordt gedeeltelijk omgeven door een lage bakstenen erfafscheiding met ezelsrug. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een onbekende gieter, 1925, diam. 48 cm en een moderne klok.

Zicht op het priesterkoor. Foto: Job van Nes, december 2002

 Zicht op zangtribune. Foto: Job van Nes, december 2002

In het door de Art Déco beïnvloede INTERIEUR zijn diverse delen van de gewapend betonconstructie en veel expressief schoon metselwerk in rode en/of gele baksteen zichtbaar. In het schip bevinden zich spitse houten gewelven op spitsboogvormige bakstenen ribben met trekstangen. Spitse houten gewelven in de transepten, vlakke houten gewelven in de zijbeuken. Het oxaal met orgel rust op rijk geornamenteerde consoles. De kerk heeft een zwart-grijs geblokte hardstenen vloer, vloeren van twee soorten geel Belgisch marmer in het priesterkoor en de zijkapellen een zwart marmeren altaar en gestyleerde granieten zuilen. Verder zijn onder meer van belang: vier speciaal voor de Hubertuskerk ontworpen biechtstoelen, kerkmeubilair op vlonders, communiebank en marmeren preekstoel, 1941, als geschenk van de aannemersbond. Orgel, eenmanuaals, Fa. Pereboom te Maastricht, 1941. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Keramische reliëfs van Charles Eyck en Frans Timmermans met voorstellingen uit het leven van St.Hubertus, de overdracht van de relieken van St.Lambertus door St.Hubertus aan de nieuwe bisschopszetel Luik, het Scheppingsverhaal en de Verrijzenis. Fresco's van Charles Eyck. Wandschilderingen in het priesterkoor door Eugène Laudy, met voorstellingen van de beroepen van de bewoners van de wijk Boschpoort en afbeeldingen van de omringende industriëen, 1946. Tegeltableaux op communiebanken en diverse muurschilderingen van H. Schoonbrood; kruisweg in olieverf op hout en kruisbeeld in sacristie door Hub. Levigne; glas in lood van Frans Slijpen, Eugène Laudy en D.D.W. Torenent.

Waardering

De St.Hubertuskerk is uit cultuurhistorisch oogpunt een zeer bijzondere uitdrukking van een geestelijke, sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling.  Verder is deze katholieke kerk van architectuurhistorische belang vanwege de bouwstijl, als specimen van het oeuvre van architect Jules Kayser, vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit, de ornamentiek en omwille van de samenhang tussen ex- en interieur. Door haar situering is de kerk een essentieel onderdeel van de wijk Boschpoort, verbonden met de ontwikkeling van stad en wijk, van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van stad en wijk en heeft een historisch-ruimtelijke relatie met omringende wegen en waterlopen. De kerk beschikt over een hoge architectonische gaafheid van ex- en interieur en is van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien heeft de St.Hubertuskerk een architectuurhistorische en typologische zeldzaamheidswaarde. (Datum: 06-02-1997).

Kerk Bosscherveld gesloten wegens bouwkundige mankementen.

Bisschop Frans Wiertz heeft de parochiekerk H. Hubertus te Maastricht (Bosscherveld) aan de eredienst onttrokken.
Zoals bepaald in het kerkelijk wetboek werd het besluit door de bisschop genomen na overleg met de deken van Maastricht en met de pastoor en het kerkbestuur van de betreffende parochie.
Ook werd, zoals voorgeschreven, voor de parochianen een hoorzitting gehouden en werd de priesterraad omtrent het besluit ingelicht en gehoord.
Het besluit is genomen gezien het feit dat de parochiekerk ten gevolge van bouwkundige mankementen en een ontbrekende gebruiksvergunning reeds geruime tijd onveilig is verklaard voor liturgische vieringen, gezien het afnemend draagvlak in de parochie en omdat het niet gerechtvaardigd is te verwachten, dat de parochiegemeenschap nog mogelijkheden heeft om op korte termijn naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien.
Tevens werd het besluit genomen gezien het ontbreken van financiën voor het levensonderhoud van personen en om te voorzien in het gewone en buitengewone onderhoud/herstel van het kerkgebouw aan dak, verwarming, voorzieningen in het kader van de gebruiksvergunning en het aanleggen van reserves.
Omdat in de voorafgaande tijd door clustervorming reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tussen de H. Hubertusparochie en de H. Matthiasparochie tot stand is gekomen kan de pastorale zorg voor de in de H. Hubertusparochie wonende gelovigen gegarandeerd worden.

Orgel

In 1941 plaatste Pereboom (Maastricht) in deze kerk een eenmanuaals orgel.

                               Manuaal                                                                          pedaal

                               Bourdon 8’                           Dwarsfluit 4’                        Subbas 16’

                               Voix celeste 8’                      Woudfluit 2’

                               Salicionaal 8’                        Sesquialter II

                               Geigen principaal 8’              Hobo 8’

                               Prestant 4’

Dit orgel is, na een tijd niet meer in gebruik te zijn geweest, inmiddels uit de kerk verwijderd. Nu maakt men er gebruik van een electronisch orgeltje.

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus