HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 19-04-2024

Petrus Banden

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: St. Petrus Banden
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Heer
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Dorpstraat Bij 76
Postcode: 6227 BP
Coördinaten: x: 178974, y: 316822
 
Rijksmonumentennummer: 506637 Code: 6227BP-00070-01
Kadastrale gegevens: Heer A 7536
Bouwpastoor/bouwpredikant: A. de Wever
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: januari 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

R.K. KERK van de parochie St.Petrus Banden te Heer-Maastricht. Neo-romaanse kruisbasiliek uit 1905, gebouwd in opdracht van bouwpastoor A. de Wever, naar een ontwerp van architect Caspar Franssen te Roermond. Het interieur, waaronder het oorspronkelijke altaar, werd in 1969 aangepast aan de nieuwe liturgische eisen. De interieurschildering dateert uit 1986.

Omschrijving

Foto: januari 2006

Neo-romaanse kruisbasiliek met tweelingtoren, aan de zuidzijde voorzien van een zijkapel, aan de noordzijde van een traptoren. Twee zijbeuken tussen de kruisarmen en de torens, ronde absis geflankeerd door twee kranskapellen, een sacristie dwars op de noordelijke kruisarm. Bakstenen optrek, gemetseld in kruisverband, met hardstenen plinten en dorpels. Alle gevelvelden geleed door middel van lisenen, uitlopend in kroonlijsten met rondboogfriezen. Steunberen. Zadel-, tent- en lessenaarsdaken met leien in Maasdekking, dakkapellen en bakgoten. Ronde en rondboogvormige stalen vensters. Rechthoekige houten entreedeuren met smeedijzeren beslag in decoratieve rondboogvormige lijsten, waarin hardstenen zuilen met teerlingkapitelen in mergel, mergelvulstukken voorzien van ornamenten. Deze zijn gesitueerd in het voorportaal van het kerkschip en in de iets terugliggende torens.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang de vijf glas-in-lood vensters van het koor, vervaardigd door P. Nicolas & Zn. te Roermond, geschonken door de Burggravin Mathilde du Parc; de glas-in-lood vensters van Hub. Levigne; de twee glas-in-lood vensters in het voorportaal, geschonken door de communicanten van 1906 en 1907; de zwart granieten zuilen, met geornamenteerde vergulde teerlingkapitelen; doopvont en altaren van de zijkapellen, bestaand uit onderdelen van het oorspronkelijke hoogaltaar, met altaarstukken van Charles Vos. Het orgel met Grand d'Orgue, positief en aangehangen pedaal, in 1850 gemaakt door Pereboom, in 1971 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw, is rijksbeschermd (nr. 424833). (Datum: 06-02-1997). Eugène Laudy maakte voor deze kerk in de jaren '50 zes glas-in-loodramen.

Waardering

De Katholieke kerk St.Petrus Banden te Heer is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Uit architectuurhistorisch oogpunt vanwege de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Caspar Franssen en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp. Verder is de kerk van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk Heer, beschikt over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van zeer bijzonder belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De kerk is in redelijke mate zeldzaam.

Type

Neoromaanse kruisbasiliek met tweelingtoren en rondgesloten koor, geflankeerd door twee kranskapellen.

 Koorzijde. Foto: januari 2006 

Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1905 naar een ontwerp van Caspar Franssen.

Orgel

(Orgel staat onder  Monumentenzorg, onder nummer 424833, datum: 16-06-1992).

Blijkens het kerkelijk archief beschikte deze kerk medio 18e eeuw reeds over een orgel, terwijl de over-levering wil dat de kerk rond 1804 de beschikking kreeg over het oude orgel van de St.Nicolaaskerk te Maastricht; de kas en enig pijpwerk van evenbedoeld orgel werden rond 1850 door Pereboom & Leijser (Maastricht) hergebruikt bij de bouw van het huidige orgel; dit werd in 1972 gerestaureerd door Ver-schueren Orgelbouw (Heythuyzen)

                               Grand’orgue                         Positif                                    Pédale

                               Bourdon 16’                         Bourdon 8’                           aangehangen

                               Montre 8’                             Flûte traversière 8’

                               Viola da Gamba 8’               Salicional 8’

                               Bourdon 8’                           Prestant 4’

                               Prestant 4’                           Flûte 4’

                               Flûte 4’                                 Doublette 2’

                               Nasard 3’

                               Doublette 2’

                               Fourniture II-III

                               Cornet IV

                               Trompette B/D 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden
Petrus Banden